Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 27 612 575 158 1 725 750
Driftsresultat -3 212 -66 906 -200 750
Kontantstrøm -3 608 -75 155 -225 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 347 000 500 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 1 725 750 2 338 000 901 000
Maks. arbeidsgiveravgift 769 155 743 352 168 918
Maks. skattetrekk 2 182 000 2 108 800 479 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 0 21 000 3 000
Leverandørforpliktelser 563 000 759 000 367 000
Aksjonærkapital -150 000 634 000 -256 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!