Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 13 604 283 371 850 250
Driftsresultat 1 456 30 328 91 000
Kontantstrøm 2 088 43 493 130 500

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 615 000 729 000 422 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 850 250 829 750 867 500
Maks. arbeidsgiveravgift 271 284 254 928 270 720
Maks. skattetrekk 769 600 723 200 768 000

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 816 000 885 000 1 071 000
Aksjonærkapital 3 622 000 3 313 000 3 016 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!