Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 105 916 2 206 230 6 619 750
Driftsresultat 12 012 250 210 750 750
Kontantstrøm -28 356 -590 655 -1 772 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 687 000 830 000 980 000
Driftsløsøre 9 030 000 11 155 000 12 670 000
Sum varelager 662 000 633 000 816 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 6 619 750 8 342 500 5 902 000
Maks. arbeidsgiveravgift 972 900 1 258 143 883 929
Maks. skattetrekk 2 760 000 3 569 200 2 507 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 9 007 000 11 089 000 13 369 000
Leverandørforpliktelser 5 826 000 6 363 000 5 262 000
Aksjonærkapital 3 417 000 2 798 000 11 286 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!