Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 133 480 2 780 388 8 342 500
Driftsresultat 24 384 507 919 1 524 000
Kontantstrøm 83 460 1 738 472 5 216 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 830 000 980 000 1 120 000
Driftsløsøre 11 155 000 12 670 000 5 020 000
Sum varelager 633 000 816 000 731 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 8 342 500 5 902 000 6 692 000
Maks. arbeidsgiveravgift 1 258 143 883 929 825 414
Maks. skattetrekk 3 569 200 2 507 600 2 341 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 11 089 000 13 369 000 4 615 000
Leverandørforpliktelser 6 363 000 5 262 000 5 342 000
Aksjonærkapital 2 798 000 11 286 000 10 932 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!