Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 92 148 1 919 443 5 759 250
Driftsresultat 5 204 108 399 325 250
Kontantstrøm 6 620 137 895 413 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 5 491 000 5 491 000 5 491 000
Driftsløsøre 1 104 000 3 123 000 1 149 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 5 759 250 3 774 250 2 470 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 394 631 951 327 738 558
Maks. skattetrekk 3 956 400 2 698 800 2 095 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 5 784 000 7 269 000 5 590 000
Leverandørforpliktelser 8 932 000 5 579 000 3 285 000
Aksjonærkapital 2 346 000 1 816 000 1 702 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!