Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 412 112 732 338 250
Driftsresultat 764 15 914 47 750
Kontantstrøm 0 0 0

BRANN-SKADE

  2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 131 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020
Maks. merverdiavgift 338 250
Maks. arbeidsgiveravgift 87 138
Maks. skattetrekk 247 200

UAKTSOMHET

  2020
Langsiktig Gjeld 1 303 000 0 0
Leverandørforpliktelser 227 000 0 0
Aksjonærkapital 159 000 0 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!