Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 83 148 1 731 973 5 196 750
Driftsresultat -20 256 -421 932 -1 266 000
Kontantstrøm 448 9 332 28 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 57 000 85 000 120 000
Driftsløsøre 11 000 74 000 483 000
Sum varelager 300 000 296 000 631 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 5 196 750 4 870 250 5 906 000
Maks. arbeidsgiveravgift 1 400 412 1 181 862 1 490 793
Maks. skattetrekk 3 972 800 3 352 800 4 229 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 4 646 000 5 960 000 3 628 000
Leverandørforpliktelser 9 057 000 7 524 000 6 624 000
Aksjonærkapital -1 831 000 2 375 000 5 471 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!