Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 39 984 832 867 2 499 000
Driftsresultat -2 440 -50 825 -152 500
Kontantstrøm -3 476 -72 405 -217 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 288 000 365 000 76 000
Sum varelager 1 407 000 1 648 000 1 243 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 2 499 000 3 018 000 2 055 750
Maks. arbeidsgiveravgift 347 283 303 150 275 937
Maks. skattetrekk 985 200 860 000 782 800

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 033 000 262 000 951 000
Leverandørforpliktelser 1 534 000 1 452 000 1 318 000
Aksjonærkapital 1 654 000 1 713 000 1 031 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!