Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 194 460 4 050 602 12 153 750
Driftsresultat -2 008 -41 827 -125 500
Kontantstrøm -35 884 -747 464 -2 242 750

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 13 122 000 14 232 000 15 314 000
Sum varelager 842 000 980 000 903 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 12 153 750 17 156 000 15 199 750
Maks. arbeidsgiveravgift 2 550 690 3 733 539 3 384 705
Maks. skattetrekk 7 236 000 10 591 600 9 602 000

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 9 600 000 0 0
Leverandørforpliktelser 17 500 000 21 363 000 15 538 000
Aksjonærkapital 3 664 000 3 837 000 2 490 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!