Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 8 404 175 055 525 250
Driftsresultat 452 9 415 28 250
Kontantstrøm 192 3 999 12 000

BRANN-SKADE

  2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 28 000 35 000 0
Sum varelager 365 000 365 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018
Maks. merverdiavgift 525 250 479 750
Maks. arbeidsgiveravgift 10 011 0
Maks. skattetrekk 28 400 0

UAKTSOMHET

  2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 348 000 351 000 0
Aksjonærkapital 125 000 40 000 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!