Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 52 176 1 086 826 3 261 000
Driftsresultat 2 672 55 658 167 000
Kontantstrøm 5 352 111 482 334 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 545 000 427 000 201 000
Sum varelager 2 351 000 1 668 000 2 308 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 3 261 000 3 157 000 2 864 500
Maks. arbeidsgiveravgift 266 208 257 607 259 017
Maks. skattetrekk 755 200 730 800 734 800

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 348 000 433 000 198 000
Leverandørforpliktelser 1 198 000 996 000 1 046 000
Aksjonærkapital 2 666 000 2 286 000 1 788 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!