Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 20 480 426 598 1 280 000
Driftsresultat 2 132 44 410 133 250
Kontantstrøm 2 800 58 324 175 000

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 5 318 000 5 486 000 5 654 000
Driftsløsøre 17 000 78 000 139 000
Sum varelager 263 000 267 000 297 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 1 280 000 1 170 250 1 249 750
Maks. arbeidsgiveravgift 225 036 223 485 233 778
Maks. skattetrekk 638 400 634 000 663 200

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 2 969 000 3 491 000 3 657 000
Leverandørforpliktelser 630 000 784 000 861 000
Aksjonærkapital 2 237 000 1 897 000 1 872 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!