Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 21 180 144 441 182 400 1 323 759 000
Driftsresultat 441 524 9 196 945 27 595 250
Kontantstrøm 131 804 2 745 477 8 237 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 190 609 000 191 015 000 193 920 000
Driftsløsøre 58 407 000 51 310 000 57 254 000
Sum varelager 150 970 000 144 566 000 143 571 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 1 323 759 000 1 277 530 500 1 114 803 750
Maks. arbeidsgiveravgift 22 125 438 20 643 669 19 841 661
Maks. skattetrekk 62 767 200 58 563 600 56 288 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 9 267 000 8 985 000 15 220 000
Leverandørforpliktelser 93 106 000 88 126 000 87 367 000
Aksjonærkapital 410 456 000 323 091 000 238 359 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!