Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 132 656 2 763 224 8 291 000
Driftsresultat 25 204 524 999 1 575 250
Kontantstrøm 22 188 462 176 1 386 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 67 628 000 62 988 000 64 007 000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 10 801 000 9 934 000 4 435 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 8 291 000 7 322 500 9 326 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 388 145 1 257 720 1 165 365
Maks. skattetrekk 3 938 000 3 568 000 3 306 000

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 8 481 000 8 998 000 9 952 000
Leverandørforpliktelser 13 000 000 12 241 000 13 304 000
Aksjonærkapital 148 880 000 140 639 000 136 121 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!