Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 117 160 2 440 443 7 322 500
Driftsresultat 17 416 362 775 1 088 500
Kontantstrøm 21 252 442 679 1 328 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 62 988 000 64 007 000 56 998 000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 9 934 000 4 435 000 5 976 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 7 322 500 9 326 750 6 188 250
Maks. arbeidsgiveravgift 1 257 720 1 165 365 1 343 871
Maks. skattetrekk 3 568 000 3 306 000 3 812 400

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 8 998 000 9 952 000 9 702 000
Leverandørforpliktelser 12 241 000 13 304 000 9 920 000
Aksjonærkapital 140 639 000 136 121 000 133 327 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!