Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 136 000 2 832 880 8 500 000
Driftsresultat -12 760 -265 791 -797 500
Kontantstrøm 12 304 256 292 769 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 8 500 000 11 846 000 8 211 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 773 216 2 213 700 1 578 354
Maks. skattetrekk 5 030 400 6 280 000 4 477 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 19 418 000 22 774 000 17 038 000
Leverandørforpliktelser 23 117 000 23 328 000 20 133 000
Aksjonærkapital 10 372 000 13 487 000 8 647 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!