Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 520 52 492 157 500
Driftsresultat -416 -8 665 -26 000
Kontantstrøm -344 -7 166 -21 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 174 000 225 000 276 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 157 500 188 250 192 750
Maks. arbeidsgiveravgift 82 344 81 780 81 357
Maks. skattetrekk 233 600 232 000 230 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 185 000 222 000 273 000
Leverandørforpliktelser 99 000 84 000 97 000
Aksjonærkapital -38 000 52 000 152 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!