Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 12 584 262 125 786 500
Driftsresultat 3 716 77 404 232 250
Kontantstrøm 23 492 489 338 1 468 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 1 625 000 1 625 000 1 625 000
Driftsløsøre 14 000 67 000 138 000
Sum varelager 2 100 000 7 912 000 4 496 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 786 500 547 750 509 500
Maks. arbeidsgiveravgift 161 727 162 996 144 948
Maks. skattetrekk 458 800 462 400 411 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 2 057 000 7 021 000 4 222 000
Leverandørforpliktelser 342 000 377 000 298 000
Aksjonærkapital 2 169 000 2 111 000 2 002 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!