Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 580 74 571 223 750
Driftsresultat 396 8 249 24 750
Kontantstrøm 188 3 916 11 750

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 36 000 0 0
Driftsløsøre 187 000 213 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 223 750 263 000 313 000
Maks. arbeidsgiveravgift 4 371 0 0
Maks. skattetrekk 12 400 0 0

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 10 000 0 0
Leverandørforpliktelser 442 000 986 000 1 142 000
Aksjonærkapital 185 000 106 000 176 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!