Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 236 4 916 14 750
Driftsresultat -220 -4 583 -13 750
Kontantstrøm -16 -333 -1 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 54 000 66 000 77 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 14 750 34 500 71 750
Maks. arbeidsgiveravgift 282 -11 703 27 918
Maks. skattetrekk 800 -33 200 79 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 75 000 163 000 94 000
Aksjonærkapital -822 000 -767 000 -775 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!