Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 12 020 250 377 751 250
Driftsresultat 260 5 416 16 250
Kontantstrøm 300 6 249 18 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 282 000 369 000 455 000
Sum varelager 43 000 52 000 42 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 751 250 745 250 698 000
Maks. arbeidsgiveravgift 219 678 189 927 170 610
Maks. skattetrekk 623 200 538 800 484 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 2 112 000 1 982 000 1 877 000
Leverandørforpliktelser 642 000 645 000 719 000
Aksjonærkapital 201 000 180 000 11 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!