Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 488 135 145 405 500
Driftsresultat 3 492 72 738 218 250
Kontantstrøm -2 280 -47 492 -142 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 12 761 000 14 396 000 13 905 000
Driftsløsøre 0 0 10 000
Sum varelager 716 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 405 500 364 250 378 250
Maks. arbeidsgiveravgift 987 0 0
Maks. skattetrekk 2 800 0 0

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 11 621 000 12 153 000 12 324 000
Leverandørforpliktelser 302 000 304 000 295 000
Aksjonærkapital 2 342 000 1 886 000 1 486 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!