Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 052 126 063 378 250
Driftsresultat 2 992 62 323 187 000
Kontantstrøm 1 916 39 910 119 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 12 448 000 12 761 000 14 396 000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 1 060 000 716 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 378 250 405 500 364 250
Maks. arbeidsgiveravgift 6 909 987 0
Maks. skattetrekk 19 600 2 800 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 10 932 000 11 621 000 12 153 000
Leverandørforpliktelser 402 000 302 000 304 000
Aksjonærkapital 2 660 000 2 342 000 1 886 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!