Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 385 992 8 040 213 24 124 500
Driftsresultat 41 516 864 778 2 594 750
Kontantstrøm 4 484 93 402 280 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 5 230 000 4 777 000 6 321 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 24 124 500 19 305 250 21 351 000
Maks. arbeidsgiveravgift 2 030 400 1 911 255 1 920 561
Maks. skattetrekk 5 760 000 5 422 000 5 448 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 000 1 000 0
Leverandørforpliktelser 12 919 000 13 946 000 14 249 000
Aksjonærkapital 3 831 000 3 581 000 3 565 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!