Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 205 784 4 286 481 12 861 500
Driftsresultat 23 092 481 006 1 443 250
Kontantstrøm 14 956 311 533 934 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 2 323 000 2 903 000 3 350 000
Driftsløsøre 6 968 000 5 297 000 5 696 000
Sum varelager 3 946 000 5 953 000 584 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 12 861 500 11 232 500 8 337 500
Maks. arbeidsgiveravgift 791 433 571 050 361 101
Maks. skattetrekk 2 245 200 1 620 000 1 024 400

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 8 211 000 9 036 000 5 695 000
Leverandørforpliktelser 5 142 000 5 018 000 1 982 000
Aksjonærkapital 10 305 000 8 552 000 4 579 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!