Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 179 720 3 743 568 11 232 500
Driftsresultat 41 716 868 944 2 607 250
Kontantstrøm -8 552 -178 138 -534 500

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 2 903 000 3 350 000 2 536 000
Driftsløsøre 5 297 000 5 696 000 4 530 000
Sum varelager 5 953 000 584 000 510 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 11 232 500 8 337 500 661 000
Maks. arbeidsgiveravgift 571 050 361 101 59 079
Maks. skattetrekk 1 620 000 1 024 400 167 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 9 036 000 5 695 000 5 969 000
Leverandørforpliktelser 5 018 000 1 982 000 490 000
Aksjonærkapital 8 552 000 4 579 000 1 783 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!