Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 8 372 174 389 523 250
Driftsresultat 580 12 081 36 250
Kontantstrøm 2 148 44 743 134 250

BRANN-SKADE

  2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 772 000 0 0
Sum varelager 50 000 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018
Maks. merverdiavgift 523 250 0
Maks. arbeidsgiveravgift 705 0
Maks. skattetrekk 2 000 0

UAKTSOMHET

  2019 2018
Langsiktig Gjeld 1 472 000 0 0
Leverandørforpliktelser 676 000 6 000 0
Aksjonærkapital 40 000 24 000 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!