Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 53 564 1 115 738 3 347 750
Driftsresultat -192 -3 999 -12 000
Kontantstrøm -1 248 -25 996 -78 000

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 46 000 87 000 133 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 3 347 750 3 229 750 2 888 750
Maks. arbeidsgiveravgift 902 259 853 755 764 502
Maks. skattetrekk 2 559 600 2 422 000 2 168 800

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 6 374 000 6 034 000 5 427 000
Aksjonærkapital 764 000 607 000 663 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!