Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 4 640 96 651 290 000
Driftsresultat -48 -1 000 -3 000
Kontantstrøm -10 004 -208 383 -625 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 625 000 625 000 625 000
Driftsløsøre 2 409 000 2 656 000 2 902 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 290 000 207 250 772 750
Maks. arbeidsgiveravgift 38 634 89 112 266 490
Maks. skattetrekk 109 600 252 800 756 000

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 3 017 000 3 095 000 3 008 000
Leverandørforpliktelser 651 000 705 000 1 048 000
Aksjonærkapital -1 921 000 -4 063 000 -2 924 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!