Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 56 344 1 173 646 3 521 500
Driftsresultat 4 900 102 067 306 250
Kontantstrøm 5 572 116 065 348 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 83 000 0 0
Driftsløsøre 862 000 1 346 000 750 000
Sum varelager 606 000 514 000 651 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 3 521 500 3 327 250 2 735 250
Maks. arbeidsgiveravgift 632 385 545 106 476 862
Maks. skattetrekk 1 794 000 1 546 400 1 352 800

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 1 203 000 2 050 000 1 429 000
Leverandørforpliktelser 2 234 000 2 322 000 1 999 000
Aksjonærkapital 1 035 000 1 099 000 1 188 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!