Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 28 112 585 573 1 757 000
Driftsresultat -368 -7 665 -23 000
Kontantstrøm 248 5 166 15 500

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 479 000 861 000 578 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 1 757 000 2 053 750 2 109 250
Maks. arbeidsgiveravgift 64 719 110 544 57 105
Maks. skattetrekk 183 600 313 600 162 000

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 470 000 500 000 622 000
Aksjonærkapital 291 000 386 000 483 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!