Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 8 020 167 057 501 250
Driftsresultat -280 -5 832 -17 500
Kontantstrøm -188 -3 916 -11 750

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 68 000 0 0
Sum varelager 0 7 000 9 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 501 250 477 000 495 750
Maks. arbeidsgiveravgift 95 739 91 791 92 214
Maks. skattetrekk 271 600 260 400 261 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 69 000 0 0
Leverandørforpliktelser 198 000 261 000 255 000
Aksjonærkapital 107 000 170 000 167 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!