Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 948 123 897 371 750
Driftsresultat -356 -7 415 -22 250
Kontantstrøm -652 -13 581 -40 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 440 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 371 750 165 500 111 500
Maks. arbeidsgiveravgift 108 147 28 341 8 178
Maks. skattetrekk 306 800 80 400 23 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 509 000 0 0
Leverandørforpliktelser 679 000 221 000 197 000
Aksjonærkapital 184 000 298 000 113 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!