Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 7 496 380 156 149 595 468 523 750
Driftsresultat 727 348 15 150 659 45 459 250
Kontantstrøm 1 083 196 22 562 973 67 699 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 93 427 000 79 865 000 68 341 000
Sum varelager 91 172 000 98 034 000 101 229 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 468 523 750 437 410 750 398 089 000
Maks. arbeidsgiveravgift 172 644 912 155 041 767 135 978 285
Maks. skattetrekk 489 772 800 439 834 800 385 754 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 18 464 000 20 645 000 29 162 000
Leverandørforpliktelser 346 388 000 330 732 000 291 372 000
Aksjonærkapital 182 135 000 207 902 000 215 493 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!