Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 7 440 084 154 976 950 465 005 250
Driftsresultat 149 948 3 123 417 9 371 750
Kontantstrøm -20 228 -421 349 -1 264 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 3 231 000 6 356 000 9 304 000
Sum varelager 192 152 000 212 777 000 172 063 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 465 005 250 429 352 250 390 707 500
Maks. arbeidsgiveravgift 24 085 620 22 758 669 22 213 704
Maks. skattetrekk 68 328 000 64 563 600 63 017 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 12 409 000 4 534 000 7 820 000
Leverandørforpliktelser 145 912 000 133 026 000 127 844 000
Aksjonærkapital 253 864 000 235 241 000 210 870 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!