Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 65 036 1 354 700 4 064 750
Driftsresultat 7 184 149 643 449 000
Kontantstrøm 11 680 243 294 730 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 543 000 382 000 0
Driftsløsøre 1 941 000 1 982 000 2 209 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 4 064 750 4 096 500 2 576 250
Maks. arbeidsgiveravgift 756 606 670 596 511 830
Maks. skattetrekk 2 146 400 1 902 400 1 452 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 3 161 000 1 892 000 2 050 000
Leverandørforpliktelser 4 403 000 4 315 000 3 607 000
Aksjonærkapital 5 647 000 5 530 000 3 808 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!