Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 65 036 1 354 700 4 064 750
Driftsresultat 7 184 149 643 449 000
Kontantstrøm 11 680 243 294 730 000

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 543 000 382 000 0
Driftsløsøre 1 941 000 1 982 000 2 209 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 4 064 750 4 096 500 2 576 250
Maks. arbeidsgiveravgift 756 606 670 596 511 830
Maks. skattetrekk 2 146 400 1 902 400 1 452 000

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 3 161 000 1 892 000 2 050 000
Leverandørforpliktelser 4 403 000 4 315 000 3 607 000
Aksjonærkapital 5 647 000 5 530 000 3 808 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!