Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 74 440 1 550 585 4 652 500
Driftsresultat 8 736 181 971 546 000
Kontantstrøm 4 016 83 653 251 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 359 000 543 000 382 000
Driftsløsøre 1 529 000 1 941 000 1 982 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 4 652 500 4 064 750 4 096 500
Maks. arbeidsgiveravgift 841 911 756 606 670 596
Maks. skattetrekk 2 388 400 2 146 400 1 902 400

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 3 308 000 3 161 000 1 892 000
Leverandørforpliktelser 5 304 000 4 403 000 4 315 000
Aksjonærkapital 7 347 000 5 647 000 5 530 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!