Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 53 244 1 109 073 3 327 750
Driftsresultat 3 744 77 988 234 000
Kontantstrøm 2 532 52 742 158 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 138 000 237 000 359 000
Driftsløsøre 741 000 1 024 000 1 529 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 3 327 750 3 588 500 4 652 500
Maks. arbeidsgiveravgift 779 589 863 202 841 911
Maks. skattetrekk 2 211 600 2 448 800 2 388 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 3 866 000 3 571 000 3 308 000
Leverandørforpliktelser 4 046 000 4 571 000 5 304 000
Aksjonærkapital 8 421 000 7 688 000 7 347 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!