Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 58 148 1 211 223 3 634 250
Driftsresultat 1 336 27 829 83 500
Kontantstrøm 4 840 100 817 302 500

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 52 000 138 000 237 000
Driftsløsøre 338 000 741 000 1 024 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 3 634 250 3 327 750 3 588 500
Maks. arbeidsgiveravgift 887 595 779 589 863 202
Maks. skattetrekk 2 518 000 2 211 600 2 448 800

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 3 262 000 3 866 000 3 571 000
Leverandørforpliktelser 4 445 000 4 046 000 4 571 000
Aksjonærkapital 8 721 000 8 421 000 7 688 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!