Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 9 756 203 217 609 750
Driftsresultat 4 632 96 485 289 500
Kontantstrøm 4 744 98 818 296 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 729 000 729 000 729 000
Driftsløsøre 11 000 14 000 18 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 609 750 191 750 175 250
Maks. arbeidsgiveravgift 2 397 1 551 1 551
Maks. skattetrekk 6 800 4 400 4 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 4 198 000 4 317 000 4 429 000
Leverandørforpliktelser 1 261 000 451 000 1 750 000
Aksjonærkapital -974 000 -2 066 000 -2 284 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!