Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 3 572 74 405 223 250
Driftsresultat -6 832 -142 311 -427 000
Kontantstrøm -1 480 -30 828 -92 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 11 000 17 000 0
Sum varelager 310 000 534 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 223 250 401 000 166 750
Maks. arbeidsgiveravgift 6 204 2 679 2 679
Maks. skattetrekk 17 600 7 600 7 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 1 276 000 406 000 133 000
Leverandørforpliktelser 1 108 000 1 254 000 448 000
Aksjonærkapital -27 000 1 682 000 3 274 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!