Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 30 196 628 983 1 887 250
Driftsresultat 3 488 72 655 218 000
Kontantstrøm 5 076 105 733 317 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 361 000 405 000 29 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 1 887 250 767 250 448 250
Maks. arbeidsgiveravgift 467 415 175 263 121 683
Maks. skattetrekk 1 326 000 497 200 345 200

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 848 000 1 040 000 618 000
Leverandørforpliktelser 630 000 443 000 437 000
Aksjonærkapital 853 000 194 000 -121 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!