Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 132 44 410 133 250
Driftsresultat -688 -14 331 -43 000
Kontantstrøm 40 833 2 500

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 24 000 0 0
Sum varelager 6 000 20 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 133 250 116 000
Maks. arbeidsgiveravgift 42 159 1 692
Maks. skattetrekk 119 600 4 800

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 184 000 214 000 0
Aksjonærkapital -74 000 98 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!