Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 6 048 125 980 378 000
Driftsresultat -3 184 -66 323 -199 000
Kontantstrøm -7 424 -154 642 -464 000

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 5 448 000 5 382 000 5 514 000
Driftsløsøre 294 000 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 378 000 447 500 473 000
Maks. arbeidsgiveravgift 0 6 768 0
Maks. skattetrekk 0 19 200 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 4 964 000 3 922 000 3 970 000
Leverandørforpliktelser 2 168 000 1 714 000 1 120 000
Aksjonærkapital 1 542 000 1 394 000 1 447 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!