Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 83 416 1 737 555 5 213 500
Driftsresultat 18 308 381 356 1 144 250
Kontantstrøm 10 604 220 881 662 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 154 000 159 000 171 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 5 213 500 5 118 000 5 432 500
Maks. arbeidsgiveravgift 1 761 654 1 815 657 1 870 224
Maks. skattetrekk 4 997 600 5 150 800 5 305 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 1 311 000 2 199 000 2 607 000
Leverandørforpliktelser 3 007 000 3 278 000 2 926 000
Aksjonærkapital 466 000 443 000 314 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!