Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 2 320 48 326 145 000
Driftsresultat -432 -8 999 -27 000
Kontantstrøm -344 -7 166 -21 500

BRANN-SKADE

  2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre -22 000 -21 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018
Maks. merverdiavgift 145 000 179 750
Maks. arbeidsgiveravgift 82 203 45 261
Maks. skattetrekk 233 200 128 400

UAKTSOMHET

  2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 101 000 92 000 0
Aksjonærkapital 129 000 267 000 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!