Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 652 13 581 40 750
Driftsresultat -56 -1 166 -3 500
Kontantstrøm -776 -16 164 -48 500

BRANN-SKADE

  2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018
Maks. merverdiavgift 40 750 129 000
Maks. arbeidsgiveravgift 11 703 46 530
Maks. skattetrekk 33 200 132 000

UAKTSOMHET

  2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 94 000 155 000 0
Aksjonærkapital 32 000 46 000 0

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!