Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 656 136 13 667 313 41 008 500
Driftsresultat 104 380 2 174 235 6 523 750
Kontantstrøm 15 992 333 113 999 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 538 000 1 327 000 2 350 000
Sum varelager 31 811 000 25 900 000 24 594 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 41 008 500 37 916 500 36 964 750
Maks. arbeidsgiveravgift 6 718 791 6 322 581 6 119 259
Maks. skattetrekk 19 060 400 17 936 400 17 359 600

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 23 852 000 21 801 000 20 617 000
Aksjonærkapital 34 557 000 31 593 000 27 981 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!