Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 487 412 10 152 792 30 463 250
Driftsresultat -2 276 -47 409 -142 250
Kontantstrøm 804 16 747 50 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 443 000 360 000 1 786 000
Sum varelager 1 734 000 1 541 000 821 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 30 463 250 28 813 750 13 221 250
Maks. arbeidsgiveravgift 5 396 352 5 740 815 2 630 778
Maks. skattetrekk 15 308 800 16 286 000 7 463 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 378 000 725 000 1 161 000
Leverandørforpliktelser 12 074 000 15 118 000 5 449 000
Aksjonærkapital 4 737 000 4 025 000 16 290 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!