Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 14 132 294 370 883 250
Driftsresultat 4 168 86 819 260 500
Kontantstrøm -1 056 -21 996 -66 000

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 5 000 12 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 883 250 1 013 750 910 500
Maks. arbeidsgiveravgift 210 372 293 985 252 249
Maks. skattetrekk 596 800 834 000 715 600

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 494 000 665 000 429 000
Aksjonærkapital 416 000 203 000 466 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!