Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Kort forklart innebærer styreansvaret at styremedlemmer personlig kan bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. De styremedlemmene som har høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner styret en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes. I tillegg blir saksomkostninger, utgifter til advokat og lignende dekket, dersom du tegner slike risikoreduserende forsikringer. Be om en gratis Risikoanalyse fra vår forsikringspartner - det kan være svært lønnsomt.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 10 334 256 215 262 552 645 891 000
Driftsresultat 539 380 11 235 285 33 711 250
Kontantstrøm 272 276 5 671 509 17 017 250

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 52 906 000 58 882 000 62 141 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 645 891 000 671 948 750 620 047 500
Maks. arbeidsgiveravgift 179 949 276 176 573 313 168 178 032
Maks. skattetrekk 510 494 400 500 917 200 477 100 800

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 94 000 000 80 250 000 87 000 000
Leverandørforpliktelser 882 481 000 962 741 000 857 446 000
Aksjonærkapital 160 610 000 162 747 000 123 242 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!