Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 1 436 29 912 89 750
Driftsresultat 796 16 581 49 750
Kontantstrøm -204 -4 249 -12 750

BRANN-SKADE

  2018 2017
Fast eiendom 551 000 591 000 0
Driftsløsøre 19 000 21 000 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017
Maks. merverdiavgift 89 750 58 000
Maks. arbeidsgiveravgift 3 807 25 662
Maks. skattetrekk 10 800 72 800

UAKTSOMHET

  2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 90 000 184 000 0
Aksjonærkapital 857 000 658 000 0

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!