Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 430 564 8 968 648 26 910 250
Driftsresultat 26 332 548 496 1 645 750
Kontantstrøm 155 996 3 249 397 9 749 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 1 448 000 3 576 000 1 969 000
Sum varelager 5 189 000 5 973 000 4 502 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 26 910 250 27 497 500 25 399 750
Maks. arbeidsgiveravgift 6 594 711 6 347 538 6 757 284
Maks. skattetrekk 18 708 400 18 007 200 19 169 600

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 98 665 000 12 960 000 17 220 000
Leverandørforpliktelser 29 085 000 24 919 000 27 552 000
Aksjonærkapital 123 221 000 107 289 000 100 131 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!