Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 33 176 691 056 2 073 500
Driftsresultat 1 972 41 077 123 250
Kontantstrøm 2 704 56 324 169 000

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 1 522 000 1 624 000 1 727 000
Driftsløsøre 106 000 93 000 87 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 2 073 500 6 346 250 1 689 750
Maks. arbeidsgiveravgift 151 575 119 991 116 184
Maks. skattetrekk 430 000 340 400 329 600

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 1 203 000 1 133 000 1 071 000
Leverandørforpliktelser 517 000 563 000 601 000
Aksjonærkapital 3 000 000 2 688 000 1 943 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!