Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 157 624 3 283 308 9 851 500
Driftsresultat 37 036 771 460 2 314 750
Kontantstrøm -79 028 -1 646 153 -4 939 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 17 942 000 18 370 000 17 216 000
Driftsløsøre 1 207 000 1 112 000 1 210 000
Sum varelager 3 297 000 2 805 000 2 946 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 9 851 500 9 907 250 9 761 750
Maks. arbeidsgiveravgift 1 153 239 1 092 468 878 007
Maks. skattetrekk 3 271 600 3 099 200 2 490 800

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 4 615 000 5 603 000 3 937 000
Leverandørforpliktelser 7 569 000 8 730 000 8 780 000
Aksjonærkapital 63 373 000 41 616 000 82 498 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!