Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 225 880 4 705 080 14 117 500
Driftsresultat 78 872 1 642 904 4 929 500
Kontantstrøm 52 596 1 095 575 3 287 250

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 362 000 455 000 81 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 14 117 500 10 341 000 7 421 750
Maks. arbeidsgiveravgift 4 482 249 2 768 394 2 132 202
Maks. skattetrekk 12 715 600 7 853 600 6 048 800

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 3 766 000 2 881 000 2 650 000
Aksjonærkapital 1 358 000 5 937 000 6 687 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!