Bisnode kredittsjekk

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Som styremedlem lønner det seg å være forsikret fordi personene med høyest personlig formue har også høyest finansiell risiko i et styre.

Tegner selskapet en ansvarsforsikring kombinert med en avbruddsforsikring så unngår man å eksponere styrets private formue og formues-forskjellene mellom styremedlemmene utliknes.

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 10 092 210 216 630 750
Driftsresultat 1 732 36 078 108 250
Kontantstrøm 3 500 72 905 218 750

BRANN-SKADE

  2018 2017 2016
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 8 000 12 000 15 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2018 2017 2016
Maks. merverdiavgift 630 750 176 250 485 000
Maks. arbeidsgiveravgift 181 749 63 450 66 693
Maks. skattetrekk 515 600 180 000 189 200

UAKTSOMHET

  2018 2017 2016
Langsiktig Gjeld 11 688 000 6 681 000 745 000
Leverandørforpliktelser 607 000 105 000 202 000
Aksjonærkapital 876 000 893 000 890 000

Løsningen

Din forsikringspartner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!